Molde og Hustadvika rideklubb- utvidelse av rideanlegg – Hustadvika kommune

Utarbeidelse av komplett reguleringsplan for Molde og Hustadvika rideklubb.

Molde og Hustadvika rideklubb ønsket å utvide sin aktivitet ved nåværende rideanlegg ved Syltesetervegen i Hustadvika. Planforslaget legger opp til en stadfesting av eksisterende situasjon samt at det legges opp til en utvidelse av anlegget. I tillegg er planområdet utvidet til også å omfatte Syltesetervegen, deler av fylkesveg 64 og kollektivløsning/bussholdeplass langs fylkesvegen.

Forslagstiller: Molde og Hustadvika rideklubb.

Del gjerne