Tjenester

Tjenester og forvaltning til privatkunder, næringsliv og offentlig administrasjon. Vi legger opp til å ha en tett og god kontakt med våre kunder, der vi sammen får det resultatet vi ønsker å oppnå.

Noen av våre tjenester

  • Reguleringsplaner, detaljplaner, reguleringsendringer
  • Byggprosjektering
  • Byggesøknader, søknad om fradeling/oppmåling, skjøte mm.
  • Autorisert eiendomslandmåler – bistå kommuner med oppmålingsforretning etter Matrikkelloven
  • Innmåling/utstikking bygg, veg og anlegg
  • Plassering og beliggenhetskontroll
  • 3D- laserskanning for bygg, industri og terreng
  • Modellering og visualisering
  • Andre oppmålingstjenester
Oppmåling

Moderne oppmålingsustyr fra TOPCON og Leica Geosystems

GPS: Trimble R12i TIP GNSS med Trimble TSC5 målebok. og Topcon HIPER SR med TESLA målebok.

TOTALSTASJON: Trimble S5 og Topcon PS105.

3D- LASERSKANNER: Leica RTC360 og Leica BLK2GO