Settefiskanlegg

Eikesdalen
Settefiskanlegg i Eikesdalen

Et av Statkraft sitt settefiskanlegg ligger i Eikesdalen. Anlegget produserer fjellørret for utsetting i flere vassdrag som Statkraft regulerer. Anlegget ble bygget ut for økt og mer differensiert produksjon som følge av strukturendringer i Statkrafts øvrige settefiskproduksjonsanlegg. Vi har levert alt av tegninger, søknader fra IG, prosjektering bygg samt innmålinger rør- og kanalføringer.

Statkraft er byggherre og vi har hatt oppdraget gjennom hovedentreprenør Nesset Bygg AS.

  • Vår rolle
  • Tegninger
  • Ansvarlig søker
  • Prosjekterende bygg
  • Utførende innmålingsarbeider