Øygardsvegen – Nørstebøen- Molde kommune

Øygardsvegen - Nørstebøen
Utarbeidelse av komplett reguleringsplan for RM Eiendom AS.

Vi bisto kunden fra planinitiativ i juli 2019 til ferdig vedtatt plan i mai 2021. Formålet planen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbyggelse i Øygardsvegen 6/8 og Nørstebøen 12/16/18 på Kleive i Molde kommune.

Det er lagt opp til bygging av kjedete eneboliger, 2- mannsboliger og 4- mannsboliger, rekkehus og terrassert bebyggelse sammen med felles garasjeanlegg under bakken. Totalt planlegges inntil 25 nye boenheter innenfor planområdet

Dokumenter
Del gjerne