Øverbygda 11 og 19- Molde kommune

Utarbeidelse av komplett reguleringsplan for Øie Eiendom AS

Øie Eiendom AS ønsket å utvikle Øverbygda 11 og 19 i Molde kommune til konsentrert boligbebyggelse, lavblokk, rekkehus eller terrassert bebyggelse. Angvik Prosjektering AS har vært engasjert for å regulere området samt utarbeide mulighetsstudie/konseptforslag til ny bebyggelse.

Dokumenter
Del gjerne