Oppdølshaugen sør

Oppdølshaugen Sør -reguleringsplan
Detaljregulering for Oppdølshaugen sør, Planid. 1506 202105.

MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID
ANGVIK 13.07.2021

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse og evt. andre formål avhengig av behovet rundt nyetablering av sykehuset. Intensjonen er å tilrettelegge for høy utnyttelse av området pga. nærheten til sykehuset. Planen er i idéfasen og forslagstiller har kontakt med ulike aktører for å sondere ulike typer arealbruk. Dette kan omfatte pasienthotell, mindre utleieleiligheter (næring), butikk, spisested i tillegg til boligformål. Konkrete formål avklares i det videre planarbeidet.

Dokumenter
Del gjerne