Hatlebakken Nedregård- Elnesvågen- Hustadvika kommune

Utarbeidelse av komplett reguleringsplan for Solid Dale Malo AS

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse på et sentrumsnært område i Elnesvågen med kort veg til alle sentrumsfunksjoner. Det er avsatt arealer for gode uterom og lekeplasser sentralt i planområdet med tilknytning mellom hverandre og boligområdet langs planlagte fortau.

Dokumenter
Del gjerne