Gujordsvegen boligfelt- Molde kommune

Detaljregulering for Gujordsvegen boligfelt.

Planforslaget legger opp til inntil 15 nye boenheter innenfor planområdet fordelt på eneboliger, tomannsboliger og tremannsboliger i rekke. Det er avsatt et stort areal til lekeplass sentralt på området med tilgang via fortau langs Gujordsvegen.

Forslagstiller er Hg Utvikling AS

Del gjerne