Solid kompetanse


Angvik Prosjektering AS har solid kompetanse og erfaring på utarbeiding av komplette reguleringsplaner i henhold til SOSI–standarden. Vi er behjelpelig med å kontakte underentreprenører innen veg, vann- og avløpsprosjektering, samt alle søknader i forbindelse med en slik prosess.

Vi utfører også rådgivningstjenester ved fradeling av grunneiendom, byggesøknader og byggprosjektering. Ved utvikling av bolig- og hyttefelt vil vi kunne bistå kunden fra reguleringsprosessen og helt til ferdig bygg står klart for salg. Angvik Prosjektering AS tilbyr også ulike oppmålingstjenester.


Vi har et nært samarbeid og kontorfelleskap med Angvik Byggkompani.
Angvik App


Angvik Film