Tjenester


Tjenester og forvaltning til privatkunder, næringsliv og offentlig administrasjon. 
Vi legger opp til å ha en tett og god kontakt med våre kunder, der vi sammen får det resultatet vi ønsker å oppnå.

 

  • Reguleringsplaner, detaljplaner, reguleringsendringer

  • Byggprosjektering

  • Byggesøknader, søknad om fradeling/oppmåling, skjøte mm.

  • Eiendomsmåling- bistå kommuner med oppmålingsforretning etter Matrikkelloven

  • Innmåling/utstikking bygg, veg og anlegg

  • Plassering og beliggenhetskontroll

  • Andre oppmålingstjenester

 

 

Moderne oppmålingsustyr fra TOPCON

GPS: Topcon HIPER SR og TESLA målebok.   TOTALSTASJON: Topcon PS105 og TESLA målebok


Tesla
PS 105
Hiper