Detaljregulering Tyvika hytteområde

Detaljregulering Tyvika hytteområde

Eikesdal, Nesset kommune


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12 – 3 og

12 - 8, varsles det oppstart av privat reguleringsarbeid, detaljregulering for Tyvika hytteområde, Eikesdal i Nesset kommune.

Forslagstiller: Nesset Bygg og Anlegg AS.

Plankonsulent: Angvik Prosjektering AS.

Plannavn: Tyvika hytteområde.

 

Planområdet er ca 25 daa og er regulert i «Reguleringsplan for diverse turistanlegg i Eikesdal». I denne planen fra 1991 er området avsatt til utleiehytter, service, kafe, park og rekreasjon. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritids og turistformål med hytter, fritidsboliger og leiligheter til utleie og selveier i forbindelse med det gamle vertshuset i Eikesdalen. Park og rekreasjonsområdet ned mot og i Eikesdalsvatnet er planlagt videreført i den nye planen. Planforslaget vil bli utarbeidet som en detaljplan uten konsekvensutredning i samsvar med plan og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1. Grunneiere, naboer og andre høringsinstanser vil bli varslet direkte. Oppstartsmeldingen kan sees på

www.angvik-prosjektering.no.

Eventuelle merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark,

6636 Angvik med kopi til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.

Eller på epost;

post@angvik-prosjektering.no med kopi til postmottak@nesset.kommune.no 

innen 29.januar 2016. Frist utløpt.