Oppstartsmeldinger

Pågående planarbeid


Vedtatte planer

Detaljregulering Oppigardshaugen boligfelt, Gjemnes kommune.
Plankart
Planbestemmelser
Vedtatt 25.02.2020

Detaljregulering Frisvoll grustak i Nesset kommune.
Plankart og planbestemmelser
Vedtatt 19.09.2019


Reguleringsendring for del av Torvikbukt sentrum, Gjemnes kommune.
Plankart og planbestemmelser
Vedtatt 03.09.2019

Mindre reguleringsendring Smedneset i Aure kommune
Vedtatt 03.07.2018


Reguleringsendring Solsida 3 i Gjemnes kommune

Vedtatt 29.05.2018

 

Detaljregulering Solsida 4 i Gjemnes kommune
Vedtatt 17.04.2018

 

Detaljregulering Ådalsgrenda boligfelt i Kristiansund kommune
Vedtatt 03.10.2017

 

Reguleringsendring Storvasshågen i Eide kommune
Vedtatt 22.06.2017

 

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark i Molde kommune
Vedtatt 22.06.2017

 

Detaljregulering Solbjørbakken boligfelt i Nesset kommune.
Vedtatt 23.03.2017

 

Detaljregulering Nord- Nesje Hyttefelt i Molde kommune.
Vedtatt 16.02.2017

 

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde i Gjemnes kommune.
Vedtatt 25.10.2016

 

Bakketeigen boligfelt Fræna kommune.
Vedtatt 13.06.2016

 

Detaljregulering for Jendem- Vorpebakken Bustadområde i Fræna kommune. 
Vedtatt 09.03.2015

 

Flemsetervatnet hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 23.06.2015

 

Akslakleiva boligfelt i Midsund kommune.
Vedtatt 18.06.2015

 

Kleivebøen boligfelt i Molde kommune.
Vedtatt 18.06.2015

 

ME Øra Vest Gjemnes kommune
Vedtatt 27.05.2015


Høgset, Gjemnes kommune.
Vedtatt 19.05.2015

 

Nordlia skytebane, Gjemnes kommune.
Vedtatt 03.03.2015


Neverlivatnet hyttefelt i Nesset kommune.
Vedtatt 11.12.2014

 

Åkvika hyttefelt i Aure kommune.
Vedtatt 13.10.2014

 

Mindre reguleringsendring Høgberget hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 27.05.2014

 

Mindre reguleringsendring Duelva hytteområde felt II i Gjemnes kommune.
Vedtatt 08.04.2014

 

Reguleringsendring Vollan boligfelt i Aukra kommune.
Vedtatt 10.03.2014

 

Detaljregulering Rambergslia massetak i Gjemnes kommune.
Vedtatt 15.10.2013

 

Detalregulering Orset massetak i Gjemnes kommune.
Vedtatt 15.10.2013

 

Reguleringsplan Vikhammeren hyttefelt i Nesset kommune.
Vedtatt 29.03.2012

 

Detaljregulering Aure Sjøhus i Aure kommune
Vedtatt 15.03.2012

 

Reguleringsplan Kvalvågneset og Klokkarbukta hytteområder i Gjemnes kommune.
Vedtatt 29.11.2011

 

Detaljregulering Jendem- Pehjellen Masseuttak i Fræna kommune.
Vedtatt 14.11.2011

 

Reguleringsendring Haltvikdalen i Gjemnes kommune.
Vedtatt 25.10.2011

 

Detaljregulering for JendemsbuktaII i Fræna kommune.
Vedtatt 23.05.2011

 

Reguleringsplan Åndalsetra i Gjemnes kommune.
Vedtatt 03.05.2011

 

Reguleringsendring Haltlitunet i Gjemnes kommune.
Vedtatt 22.02.2011

 

Reguleringsplan Akerøtangen i Aukra kommune.
Vedtatt 17.06.2010

 

Reguleringsplan Jendem Næringspark i Fræna kommune.
Vedtatt 16.11.2009

 

Reguleringsplan Søvikbukta i Gjemnes kommune.
Vedtatt 22.09.2009

 

Reguleringsendring Kolset hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 22.09.2009

 

Reguleringsplan Heggem boligfelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 05.05.2009

 

Reguleringsplan Torvikneset hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 05.05.2009

 

Reguleringsplan Høgberget hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 15.12.2009

 

Reguleringsplan Sjøgarden boligfelt i Nesset kommune.
Vedtatt 30.04.2009

 

Reguleringsplan Skyttarvegen i Gjemnes kommune.
Vedtatt 16.12.2008