Oppstartsmeldinger

Pågående planarbeid

Vedtatte planer

Detaljregulering Sjøbakkan Veranda, Angvik, Gjemnes kommune.
Plankart
Planbestemmelser
Vedtatt 16.06.2020Detaljregulering Bjerkeli Sand, Vistdalen, Molde kommune.
Plankart
Planbestemmelser
Vedtatt 23.04.2020

 

Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand, Nesset kommune.
Plankart over bakken
Plankart under bakken
Planbestemmelser
Vedtatt 06.03.2020

 

Detaljregulering Oppigardshaugen boligfelt, Gjemnes kommune.
Plankart
Planbestemmelser
Vedtatt 25.02.2020

Detaljregulering Frisvoll grustak i Nesset kommune.
Plankart og planbestemmelser
Vedtatt 19.09.2019


Reguleringsendring for del av Torvikbukt sentrum, Gjemnes kommune.
Plankart og planbestemmelser
Vedtatt 03.09.2019

Mindre reguleringsendring Smedneset i Aure kommune
Vedtatt 03.07.2018


Reguleringsendring Solsida 3 i Gjemnes kommune

Vedtatt 29.05.2018

 

Detaljregulering Solsida 4 i Gjemnes kommune
Vedtatt 17.04.2018

 

Detaljregulering Ådalsgrenda boligfelt i Kristiansund kommune
Vedtatt 03.10.2017

 

Reguleringsendring Storvasshågen i Eide kommune
Vedtatt 22.06.2017

 

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark i Molde kommune
Vedtatt 22.06.2017

 

Detaljregulering Solbjørbakken boligfelt i Nesset kommune.
Vedtatt 23.03.2017

 

Detaljregulering Nord- Nesje Hyttefelt i Molde kommune.
Vedtatt 16.02.2017

 

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde i Gjemnes kommune.
Vedtatt 25.10.2016

 

Bakketeigen boligfelt Fræna kommune.
Vedtatt 13.06.2016

 

Detaljregulering for Jendem- Vorpebakken Bustadområde i Fræna kommune. 
Vedtatt 09.03.2015

 

Flemsetervatnet hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 23.06.2015

 

Akslakleiva boligfelt i Midsund kommune.
Vedtatt 18.06.2015

 

Kleivebøen boligfelt i Molde kommune.
Vedtatt 18.06.2015

 

ME Øra Vest Gjemnes kommune
Vedtatt 27.05.2015


Høgset, Gjemnes kommune.
Vedtatt 19.05.2015

 

Nordlia skytebane, Gjemnes kommune.
Vedtatt 03.03.2015


Neverlivatnet hyttefelt i Nesset kommune.
Vedtatt 11.12.2014

 

Åkvika hyttefelt i Aure kommune.
Vedtatt 13.10.2014

 

Mindre reguleringsendring Høgberget hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 27.05.2014

 

Mindre reguleringsendring Duelva hytteområde felt II i Gjemnes kommune.
Vedtatt 08.04.2014

 

Reguleringsendring Vollan boligfelt i Aukra kommune.
Vedtatt 10.03.2014

 

Detaljregulering Rambergslia massetak i Gjemnes kommune.
Vedtatt 15.10.2013

 

Detalregulering Orset massetak i Gjemnes kommune.
Vedtatt 15.10.2013

 

Reguleringsplan Vikhammeren hyttefelt i Nesset kommune.
Vedtatt 29.03.2012

 

Detaljregulering Aure Sjøhus i Aure kommune
Vedtatt 15.03.2012

 

Reguleringsplan Kvalvågneset og Klokkarbukta hytteområder i Gjemnes kommune.
Vedtatt 29.11.2011

 

Detaljregulering Jendem- Pehjellen Masseuttak i Fræna kommune.
Vedtatt 14.11.2011

 

Reguleringsendring Haltvikdalen i Gjemnes kommune.
Vedtatt 25.10.2011

 

Detaljregulering for JendemsbuktaII i Fræna kommune.
Vedtatt 23.05.2011

 

Reguleringsplan Åndalsetra i Gjemnes kommune.
Vedtatt 03.05.2011

 

Reguleringsendring Haltlitunet i Gjemnes kommune.
Vedtatt 22.02.2011

 

Reguleringsplan Akerøtangen i Aukra kommune.
Vedtatt 17.06.2010

 

Reguleringsplan Jendem Næringspark i Fræna kommune.
Vedtatt 16.11.2009

 

Reguleringsplan Søvikbukta i Gjemnes kommune.
Vedtatt 22.09.2009

 

Reguleringsendring Kolset hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 22.09.2009

 

Reguleringsplan Heggem boligfelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 05.05.2009

 

Reguleringsplan Torvikneset hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 05.05.2009

 

Reguleringsplan Høgberget hyttefelt i Gjemnes kommune.
Vedtatt 15.12.2009

 

Reguleringsplan Sjøgarden boligfelt i Nesset kommune.
Vedtatt 30.04.2009

 

Reguleringsplan Skyttarvegen i Gjemnes kommune.
Vedtatt 16.12.2008